ജൂലൈ 7 ന്‍റെ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും കെ എസ ടി എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാഘവന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു.